UŽÍVATEĽSKÉ MENU
Späť Detailný filter
Späť Detailný filter
Späť
Späť
Quinta do Crasto získalo ocenenie za zachovanie odrôd vo vinici Maria Teresa

Quinta do Crasto získalo ocenenie za zachovanie odrôd vo vinici Maria Teresa

Quinta do Crasto

Portugalské vinárstvo Quinta do Crasto kladie dôraz na životné prostredie, podporuje ochranu biodiverzity a usiluje sa o udržateľnosť vo svojich vinohradoch. Ich snahu ocenil IVDP - Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto a udelil vinárstvu cenu „Douro + Udržateľnosť“ v oblasti vinohradníctva.

Objavte vinárstvo Quinta do Crasto na našom blogu


Quinta do Crasto vyvinul projekt Patgen Vineyards, ktorý je zameraný na ochranu biodiverzity starých odrôd viniča vo vinici Maria Teresa a poukazuje na ich udržateľnosť. 

Čo je projekt Patgen Vineyards?

Ide o projekt pod záštitou inštitútu Výskum a vývoj, ktorý spočíva v individuálnej identifikácii vínnej révy vo vinici Maria Teresa. Maria Teresa je storočná vinica, kde už bola nevyhnutná výmena viniča, ktorý skončil svoj prirodzený životný cyklus. Quinta do Crasto sa snaží o zachovanie genetickej variability a identity tradičných odrôd vo vinici Maria Teresa.

Okrem toho bolo dôležité preskúmať enologický potenciál identifikovaných odrôd. V roku 2008 sa Quinta do Crasto rozhodlo zahájiť výskumnú štúdiu zameranú na identifikáciu genetickej klasifikácie starých viníc vysadených pred viac ako 100 rokmi, aby sa zachránil genetický materiál. 

Tento projekt mal šesť fáz:
1. Určenie GPS súradníc 
2. Vizuálna klasifikácia viniča
3. Odber vzoriek a analýza genetického materiálu 
4. Množenie genetického materiálu
5. Výsadba viniča so všetkými identifikovanými zdrojmi genetického materiálu
6. Keď vinič odumiera, nahradiť ho novým viničom s rovnakým genetickým zdrojom

Objavte vína z Portugalska v našom eshope.

 

V priebehu roku 2019 bol dokončený topografický prieskum vinohradu, taktiež  bola vykonaná vizuálna charakteristika viniča, pričom sa zozbieral materiál pre výsadbu experimentálneho poľa.

V priebehu roku 2020 sa uskutočnila genetická charakterizácia odrôd viniča, aby sa vyhodnotili a potvrdili výsledky vyplývajúce z vykonanej vizuálnej charakterizácie, ako aj s výsadbou zozbieraného vegetatívneho materiálu.
Quinta do Crasto tiež vyvinula autonómny systém snímania, ktorý by umožňuje sledovanie agrometeorologických podmienok vo vinici, vytvorenie informačného systému a umožnenie jeho aktívneho riadenia po nainštalovaní bezdrôtovej meteorologickej stanice v roku 2019 vo vinici na zber údajov.

Doteraz sa vinárstvu Quinta do Crasto podarilo vo vinohrade Maria Teresa identifikovali 53 rôznych odrôd. Pre vinárstvo je to zásadná štúdia, ktorá má zaistiť, že identita odrôd v oblasti Douro bude dobre zachovaná pre budúce generácie.

Projekt Patgen Vineyards umožňuje uchovať odrody a prispieva k hlbšiemu poznaniu genetického dedičstva starých viníc a rozmanitosti odrôd v oblasti Douro ako jedného z najdôležitejších rozlišujúcich faktorov v regióne.

Projekt je primárne určený na identifikáciu rôznych odrôd terroiru so zameraním na veľmi vzácne odrody prostredníctvom ich vizuálnej klasifikácie a genotypizácie, ako aj na vytvorenie banky (experimentálneho poľa) v Quinte do Crasto, ktorá bola založená k ochranu biologického a genetického dedičstva vinice Maria Teresa. 


 

Newsletter
Ustriehnite si zľavy, akcie a degustácie

V newslettroch vám budeme posielať aktuálne akcie na víno, degustácie alebo ďalšie zaujímavé info zo sveta vína.  Z nášho newslettru sa môžete kedykoľvek odhlásiť v jeho spodnej časti.